Szolgáltatókereső

Településkereső

 

Támogatók:

mksz logo

upc logo

tvo-logo

mkm logo2

mipszi logo

Hasznos linkek

 

Gazdasági Versenyhivatal

levélcím: 1245, Budapest 5.Pf.1036
telefon: 472-8900
fax: 472-8905
cím: 1054, Budapest,V., Alkotmány u. 5.
Gazdasági Versenyhivatal honlapja

Ügyfélszolgálat:
nyitva tartás: Hétfő-csütörtök: 8:30 -12:30
telefon: 472-8851

A HIVATAL

A Gazdasági Versenyhivatal országos hatáskörű, költségvetési szerv, amely a versenytörvény betartásán őrködik, és a versenytörvényben, továbbá az árak megállapításáról szóló, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben meghatározott verseny felügyeleti feladatokat látja el. Kivételt képeznek a bíróság jogkörébe tartozó verseny felügyeleti feladatok, így pl. a hírnévrontás, az üzleti titok megsértése, a bojkott felhívás, a szolgai utánzás, egyéb.

A GVH a kormányzati versenypolitikával és a kormányzat versenyre ható döntéseivel kapcsolatban szakmai véleményt ad, illetve javaslatokat tesz, és általában képviseli a versenyhez fűződő közérdeket a verseny felügyeleti eljáráson kívüli fórumokon is. Aktívan támogatja a versenykultúra fejlődését Magyarországon.

A Versenyhivatal a Kormánytól függetlenül, de az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik.

A GVH eljárási rendje

A versenyjogilag tiltott gazdasági, piaci magatartásokat és a törvény megszegése esetén alkalmazandó eljárást, ill. az eljáró szerveket a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) határozza meg.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásai kérelemre vagy hivatalból indulnak.

A Gazdasági Versenyhivatal kérelemre csak engedélyezési típusú eljárásokat folytat le.

Bejelentést bárki tehet, a GVH a bejelentést - 60 napos határidővel - kivizsgálja, melynek eredményeként dönt arról, hogy a feltárt adatok alapján hivatalból indít-e versenyfelügyeleti eljárást, vagy sem.

Versenyfelügyeleti eljárást a GVH akkor rendel el hivatalból, ha a sérelmezett magatartás, tevékenység vagy állapot a versenytörvény rendelkezéseit a GVH hatáskörébe tartozóan sértheti, és a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi.

A kérelemmel kapcsolatos tudnivalók:
http://www.gvh.hu/index.php?id=90&l=h
http://www.gvh.hu/data/pdf/gvh_kiadv_ism_bejelentestetel_m.pdf

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75.
Telefon:  1-457-7100
Telefax: 1-356-5520
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapja
Elnök: Szalai Annamária

 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Titkárság
Cím: 1055 Budapest, Balaton u. 27.
Telefon:  +36 1 311-7030
Telefax: +36 1 331-7386 311-1830
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület honlapja

Az egyetlen, hazánkat és a legtöbb fontos fogyasztói témakört átfogó, fogyasztóvédelmi civil szervezet, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). Jogelődje 1982-ben alakult meg.
A szervezet 1989 októberétől egyesületi formában működik.
Tevékenységében kiemelt szerepet játszik a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, erősítése, a problémák megelőzése, a prevenció. Az OFE sok száz szakértő és több ezer rendszeres közreműködő segítségével, országszerte 54 szervezetben és 36 civil fogyasztóvédelmi tanácsadó helyet működtetve végzi a cégbíróság által minősítetten is "kiemelten közhasznú" tevékenységét.

 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Cím: 1088 Budapest, József krt.6.
Központi telefonszám: 06-1-459-4800
Központi fax: 06-1-210-46-77
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.fvf.hu

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

A fogyasztóvédelem állami feladatainak végrehajtásában a központi szerepet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség tölti be, amely tevékenységét a szakmai felügyelete alá tartozó megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőség útján látja el.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, amely az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányítása alatt áll.

A Főfelügyelőség és a felügyelőségek feladatai:

 • közreműködés a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, érvényesülésének figyelemmel kísérése;
 • a fogyasztókat érintő jogszabály-tervezetek véleményezése, jogszabály- módosítások kezdeményezése;
 • a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok megtartásának felügyelete;
 • piac-felügyeleti tevékenység keretében az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartásának ellenőrzése, vizsgálatok lefolytatása a fogyasztókat érintő ügyekben;
 • a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő piac-felügyeleti feladatok irányítása, és a Központi Piac-felügyeleti Információs Rendszer (KPIR) működtetése;
 • a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételek figyelemmel kísérése;
 • a fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek intézése;
 • együttműködés a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel;
 • szakmai segítség a fogyasztók érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához;
 • a fogyasztói jogokat ismertető kiadványok tájékoztató anyagok megjelentetése;
 • termék-összehasonlító vizsgálatok elvégeztetése és azok eredményeinek közzététele
 • az önkormányzati tanácsadó irodák működésének támogatása;
 • módszertani segédanyagok készítése a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének segítése és egységesítése érdekében.

 

Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSZ)

Cím: 1122 Budapest XII., Maros utca 46. II/1.
Tel: (06-1) 212-1604
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: MKHSZ

Elnök: Nagyfi Péter Z.

 

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ)

Cím: 1141 Budapest, Cinkotai út 73/A
Telefon: 200-7366, 275-0254
Fax: 392-5030
Email:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: MKSZ

Elnök: Kéry Ferenc